วันกองทัพอากาศ 27 มีนาคม

วันกองทัพอากาศ 27 มีนาคม

กองทัพอากาศไทย (Royal Thai Air Force) เกิดขึ้นภายหลังจากการจัดตั้งกองทัพอากาศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นกองทัพอากาศหน่วยแรกของโลก เพียง 4 ปี ….