4 กรกฏาคม วันชาติสหรัฐอเมริกา

4 กรกฏาคม วันชาติสหรัฐอเมริกา

วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 นี้จะเป็นวันครบรอบ 237 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2319 ซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่า Independence Day