4 กรกฏาคม วันชาติสหรัฐอเมริกา

Home / วันสำคัญ / 4 กรกฏาคม วันชาติสหรัฐอเมริกา

วันชาติสหรัฐอเมริกา 4 กรกฏาคม

วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 นี้จะเป็นวันครบรอบ 237 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2319 ซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่า Independence Day โดยอาณานิคมสหราชอาณาจักร 13 แห่งดินแดนอเมริกา ได้ออก “ประกาศเอกราชสหราชอาณาจักร” ต่ออังกฤษ ก่อให้เกิดเป็นประเทศใหม่ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา (United State Of America) “ ซึ่งผู้ร่างคำประกาศคือ โธมัส เจฟเฟอร์สัน ซึ่งต่อมาได้เป็นประธานาธิบดีคนที่ 3 ของประเทศ

วันชาติอเมริกา

คำประกาศดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นฐานของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยดินแดนแห่งนี้ได้มีชาวอเมริกันพื้นเมือง (อินเดียนแดง) ได้อพยพมาจากทวีปเอเซีย เมื่อนานมาแล้ว จากนั้นก็ได้มีชาวสเปนได้ขึ้นเรือสำรวจจนมาพบและต่อมามีชาวอังกฤษกลุ่มแรกได้มาตั้งถิ่นฐานที่เมือง เจมส์ทาวน์ (JamesTown)

4 กรกฏาคม วันชาติอเมริกา
4 กรกฏาคม วันชาติอเมริกา

จากนั้นชาวยุโรปกลุ่มอื่น ๆ ได้อพยพตามเข้ามาพร้อมกับนำทาสผิวดำจากแอฟริกาเข้ามาด้วย แล้วขยายออกไปทางด้านตะวันตกอย่างรวดเร็ว โดยการขับไล่ชาวอินเดียนแดงให้ถอยร่นออกไป หลังจากประกาศอิสรภาพแล้วก็ได้เกิด สงครามกลางเมือง (American Civil War) ขึ้นในปี 2319-2326 ระหว่างรัฐฝ่ายใต้ทั้ง 13 รัฐที่ต้องการเอกราช กับ 21 รัฐฝ่ายเหนือที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ หลังจากชัยชนะของฝ่ายใต้ อังกฤษจึงยอมรับประเทศใหม่นี้ จากนั้นสหรัฐอเมริกาก็แผ่ขยายอาณาเขตของตนเองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึงกว่า 4 เท่าตัว

Independence Day
Independence Day

ปัจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกามีพื้นที่ทั้งหมด 9,631,418 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจากรัสเซีย แคนาดา และจีน เมืองหลวงคือวอชิงตัน, ดี.ซี. (Warshing, D.C.) มีพื้นที่ทั้งหมด 9,631,418 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยมลรัฐ (State) 50 มลรัฐ แต่ละรัฐจะรับผิดชอบในการออกกฎหมายของตนเอง ปกครองในรูปแบบ สหพันธรัฐ (Federal Republic) ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสรี โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้ารัฐบาล ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีประชากรทั้งหมดประมาณ 300 ล้านคน (พ.ศ. 2550) ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หน่วยเงินตราดอลลาร์สหรัฐ (USD หรือ $ )