29 กรกฎาคม วันอนุรักษณ์เสือโคร่งโลก

Home / วันสำคัญ / 29 กรกฎาคม วันอนุรักษณ์เสือโคร่งโลก

ในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ แล้วยังมีอีกวันสำคัญที่มีความสำคัญระดับโลกเลยทีเดียว นั่นก็คือ วันอนุรักษ์เสือแห่งชาติ หรือ International Tiger Day นั่นเอง เป็นวันที่มีไว้เพื่อตระหในการอนุรักษ์เสือโคร่งและ เสือสายพันธ์ุต่างๆ โดยได้ถือกำหนดขึ้นจากการประชุมว่าด้วยเรื่อง เสือโคร่งที่เมือง เซนต์ปีเตอร์เบิกร์ ใน ค.ศ. 2010

โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้คนทั้งโลก ได้มีการปกป้องที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเสือ และเพื่อสร้างความตระหนักของประชาชนในการบุกรุกธรรมชาติ ตลอดจนสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เสือ อีกด้วย

วันอนุรักษ์เสือโคร่ง
วันอนุรักษ์เสือโลก

ปัจจุบันประเทศที่เข้าร่วมการอนุรักษ์เสือโลก มีเพียง 13 ประเทศเท่านั้น ได้แก่ บังกลาเทศ, ภูฏาน, กัมพูชา, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, เนปาล, รัสเซีย, เวียดนาม และประเทศไทย

ในส่วนของประเทศไทยมีประชากรเสือโคร่งอยู่ประมาณ 200-250 ตัว โดยพื้นที่ที่มีปริมาณเสือโคร่งชุมที่สุดในประเทศไทยเวลานี้ คือ ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พบว่ามีประมาณ 70 ตัว รองลงมาคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ประมาณ 15-20 ตัว อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน ประมาณ 5 ตัว นอกจากนั้นก็กระจัดกระจายอยู่ตามป่าต่างๆ

ในปี พ.ศ.2553 มีการให้สัตยบรรณระหว่างกลุ่มประเทศ ที่มีประชากรเสือทั้ง 13 ประเทศว่า จะต้องเพิ่มประชากรเสือในประเทศของตัวเองให้ได้ 2 เท่า จากประชากรเสือเดิม ที่มีอยู่ในตอนนั้นภายในปี พ.ศ.2565 ในส่วนของประเทศไทยขอเพิ่มแค่ 50% ของประชากรเสือที่มีอยู่เวลานั้น คือ จะต้องทำให้ประชากรเสือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100-125 ตัว