วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์แผนไทย