5 มีนาคม วันนักข่าวไทย

5 มีนาคม วันนักข่าวไทย

วันที่ 5 มีนาคมของทุกปี เป็นวันนักข่าวไทย หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สืบเนื่องมาจากในวันนั้นเป็นวันที่มีการจัดตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย…