14 ตุลา วันประชาธิปไตย เหตุการณ์ตุลามหาโหด

14 ตุลา วันประชาธิปไตย เหตุการณ์ตุลามหาโหด

เนื่องในวันที่ 14 ตุลาคมของทุกปี จัดว่าเป็นวันหนึ่งที่มีความสำคัญของคนไทย เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์การเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของไทย ซึ่งภายหลังเหตุการณ์นั้น…