14 ตุลา วันประชาธิปไตย เหตุการณ์ตุลามหาโหด

Home / วันสำคัญ / 14 ตุลา วันประชาธิปไตย เหตุการณ์ตุลามหาโหด

วันรำลึกประชาธิปไตย 14 ตุลาคม

เนื่องในวันที่ 14 ตุลาคมของทุกปี จัดว่าเป็นวันหนึ่งที่มีความสำคัญของคนไทย เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์การเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของไทย ซึ่งภายหลังเหตุการณ์นั้น รัฐบาลได้มีมติรับรองให้วันที่ 14 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันประชาธิปไตย เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของวีรชนที่เสียสละในเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นกัน

วันประชาธิปไตย
วันประชาธิปไตย

ประวัติวันประชาธิปไตย

เหตุการณ์ในครั้งนั้น ได้รับขนานนามว่าเป็น “วันมหาวิปโยค” เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์โกลาหลเป็นอย่าง โดยการที่มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในทั้งกรุงเทพและ ต่างจังหวัดนับแสนคน เดินขบวนเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ต่อสู้เพื่อเรียงร้องประชาธิปไตยและ คัดค้านอำนาจเผด็จการของรัฐบาล คณาธิปไตย ถนอม ประภาส ณรงค์ ทำลายความมั่นคงของรัฐ เป็นกบฏภายในราชอาณาจักรและ กระทำเป็นคอมมิวนิสต์ โดยรัฐบาลได้ใช้กำลังทหาร ตำรวจ รถถัง และอาวุธทุกรูปแบบที่มี ปราบปรามผู้ชุมนุมใน วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทำให้มีผู้คนบาดเจ็บ ล้มตาย และหายสาบสูญเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลเดช ทรงแก้ปัญหา จึงทำให้เหตุการณ์สงบลง โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร และจอมพลประภาส จารุเสถียร ได้ลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกไปนอกประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยกลับคืนสู่การปกครอง ประชาธิปไตย มาจนถึงทุกวันนี้

คนชุมนุมวันประชาธิปไตย
คนชุมนุมวันประชาธิปไตย

จอมพลถนอม กิตติขจรจอมพลประภาส จารุเสถียร

จอมพลถนอม กิตติขจร และ  จอมพลประภาส จารุเสถียร

อ่านเหตุการณ์วันประชาธิปไตย เพิ่มเติมได้ที่ วิกิพีเดีย