24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ

Home / วันสำคัญ / 24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ

วันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม ของทุกปี

สหประชาชาติ (United Nations Organization) คือหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำสันสิภาพมาสู่โลก อีกทั้งยังช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้กับประเทศสมาชิก และในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ ถือเป็นอีก วันสหประชาชาติ วันนี้เราจึงจะมารู้จักถึงความสำคัญและ ประวัติของวันสหประชาชาติกัน

วันสหประชาชาติ
วันสหประชาชาติ

ประวัติวันสหประชาชาติ องการสหประชาชาติ (United Nations Organization) หรือ องค์การ UN ที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่โลก ซึ่งมีเป้าหมายให้มนุษย์ทุกชาติ ทุกศาสนา ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  (พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2488) ด้วยความร่วมมือของ นายวินสตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษ และประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา นายแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งขึ้นมา 3 ประการ ได้แก่

1. เพื่อระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศคู่กรณีด้วยสันติวิธี
2. เป็นแกนกลางในการนำสันติภาพอันถาวีมาสู่โลก
3. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือช่วยเหลือ ระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

นายวินสตัน เชอร์ชิลนายแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์

นายวินสตัน เชอร์ชิล และ นายเฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ผู้ร่วมก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ

ความสำคัญของสหประชาติ
เหตุผลของวันสหประชาชาติ เพื่อระลึกถึงและ เฉลิมฉลองให้แก่การกำเนิดขององค์การสหประชาชาติ โดยให้ตระหนักถึงความเสมอภาพ สิทธิมนุษยชน เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและ ความมั่นคงให้เกิดขึ้น อีกทั้งในวันสหประชาชาติในแต่ละประเทศจะมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป เช่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศคอสตาริกา ได้กำหนดให้วันสหประชาชาติเป็นวันหยุดประจำชาติ ประเทศสวีเดนกำหนดให้วันสหประชาชาติเป็นวันธงชาติสวีเดน เป็นต้น

กิจกรรมในวันสหประชาชาติ
เนื่องในวันสหประชาชาติ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดนิทรรศการเพื่อแพร่ประวัติความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ  อีกทั้งยังประดับธงของสหประชาชาติร่วมกับธงชาติของผู้เข้าร่วมองค์การสหประชาชาติในสถานที่สำคัญๆ ต่าง ในแต่ละประเทศนั้นๆ

องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย

องค์การสหประชาชาติในประเทศไทย

ประเทศไทย กับ องค์การสหประชาชาติ

ปรเทศไทยเราก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดยเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นสมาชิกสหประชาชาติอันดับที่ 55 จากบรรดาสมาชิกประเทศทั้งหมด 192 ประเทศ โดย นายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์การสหประชาชาติ ว่า..

1. เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย เนื่องจากสหประชาชาติเป็นองค์การที่มีกำลังมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่สามารถธำรงความสันติภาพ สันติสุข และความมั่นคง ยุติธรรมให้แก่ประเทศต่างๆ รวมไปถึงประเทศไทย
2. เพื่อประกาศให้สมาชิกประเทศต่างๆ ได้ทราบว่าประเทศไทยเป็นประเทศชาติเก่าแก่ชาติหนึ่ง เนื่องจากการเข้าร่วมสมาชิกองค์การสหประชาชาตินั้น จะต้องได้รับการยืนยันรับรองนั้นเอง
3. เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่า ประเทศไทยประสงค์จะเข้าร่วมมือในการสร้างสันติภาพ ความมั่นคงของโลกอย่างจริงจัง
4. เพื่อประเทศไทยจะได้รับการช่วยเหลือจากสหประชาชาติ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม

ขอบคุณข้อมูล http://www.un.or.th/thai/aboutun/