วันอาหารโลก

Home / วันสำคัญ / วันอาหารโลก

รู้หรือไม่? ว่าวันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอาหารโลก เนื่องในวันก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 1945

 

วันอาหารโลก
วันอาหารโลก

 

ความเป็นมาของวันอาหารโลก

วันอาหารโลก (World Food Day) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยรัฐสมาชิกขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติในการประชุมทั่วไปครั้งที่ 20 ขององค์การ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1979 ซึ่งทางคณะผู้แทนฮังการีนำโดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและอาหารของฮังการี ดร. Pál Romány เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในสมัยการประชุมครั้งนั้น และได้เสนอแนวคิดในการเฉลิมฉลองวันอาหารโลกทั่วโลก

และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก ได้ตระหนักถึงประเด็นความยากจนและความอดอยากเพิ่มมากขึ้น

 

คำขวัญในวันอาหารโลก

และนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 เป็นต้นมา วันอาหารโลกได้มีการปรับใช้คำขวัญที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี เพื่อเป็นการกำหนดขอบเขตในการดำเนินการและเอาใจใส่ในประเด็นปัญหา และสำหรับคำขวัญในปีนี้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า กิจกรรมในปีนี้จะเป็นการช่วยปูทางไปสู่การประชุมผู้นำโลกเกี่ยวกับความมั่น คงของอาหาร ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

 

คำขวัญในวันอาหารโลกปีต่างๆ

2013    Sustainable Food Systems for Food Security and Nutrition
2012    Agricultural cooperatives – key to feeding the world
2011    Food prices – from crisis to stability
2010    United against hunger
2009    Achieving food security in times of crisis
2008    World Food Security: the Challenges of Climate Change and Bioenergy
2007    The Right to Food
2006    Investing in agriculture for food security
2005    Agriculture and Intercultural Dialogue
2004    Biodiversity for Food Security
2003    Working Together for an International Alliance Against Hunger
2002    Water: Source of Food Security
2001    Fight Hunger to Reduce Poverty
2000    A Millennium Free from Hunger

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Food,https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81