8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก

8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก

รู้หรือไม่? ว่าวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันมหาสมุทรโลกหรือวันทะเลโลก (World Oceans Day) เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ