วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ World Cancer Day

วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ World Cancer Day

โรคมะเร็ง เป็นโรคหนึ่งที่พรากชีวิตของใครต่อใครหลายคนมาแล้วทั่วโลก โดยผลสำรวจได้ปรากฎว่า โรคมะเร็งเป็นโรคอันดับต้นๆ ของประชากรโลกที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง…