วันออมสิน 1 เมษายน

วันออมสิน 1 เมษายน

วันออมสิน ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการกำเนิดของ ธนาคารออมสิน โดยจะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อปลุกฝั่งให้เยาวชนและ….