คลิปประวัติ Jim Henson

คลิปประวัติ Jim Henson

คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับประวัติของ Jim Henson ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานดีๆ ในโลกมายา เช่น The Muppets เป็นต้น
คลิปนี้จัดทำโดย HensonCompany