1 เมษายน วันเลิกทาส

1 เมษายน วันเลิกทาส

รู้หรือไม่? วันที่ 1 เมษายน เป็นวันเลิกทาส ซึ่งการเลิกทาสเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการยกเลิกระบบที่คนชั้นสูงตั้งขึ้น