สมัครสอบ กพ. ประจำปี 2557

สมัครสอบ กพ. ประจำปี 2557

สำนักงสำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 4-25 มีนาคม 57 นี้ เพื่อความมั่นใจในการสอบครั้งนี้ จึงได้มีการรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ..