หลวงพ่อสุวรรณ นักสู้ตีนเปล่า

หลวงพ่อสุวรรณ นักสู้ตีนเปล่า

ชายคนหนึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่กับป่า อยู่กับการต่อสู้ฆ่าฟันในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ ทุกคนรู้จักเขาในนาม สหายสุวรรณ ผู้มีอุดมการณ์แข็งกล้าการใช้ชีวิตในป่าครั้งนั้นทำให้ชายผู้นี้ถูกปลูกฝัง ด้านการคิด การศึกษา ระเบียบวินัย และจิตวิญญาณแห่งนักสู้ไม่ นานนักเขาก็ตัดสินใจหันหลังให้กับมัน วางอาวุธ และเดินออกจากป่า มุ่งสู่เส้นทางสายธรรมะ ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิต และอาศัยใต้ร่มกาสาวพัสตร์ จากสหายสุวรรณผู้จับอาวุธต่อสู้ฆ่าฟันเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ก็เปลี่ยนมาเป็น หลวงพ่อสุวรรณ คเวสโก …