กำหนดการ ปฏิทินการสอบ ก.พ.  ประจำปี 2559

กำหนดการ ปฏิทินการสอบ ก.พ. ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเปิดสอบภาควัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 โดยได้ประกาศรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

สมัครสอบ กพ. ประจำปี 2557

สมัครสอบ กพ. ประจำปี 2557

สำนักงสำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 4-25 มีนาคม 57 นี้ เพื่อความมั่นใจในการสอบครั้งนี้ จึงได้มีการรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ..