Rosalind Franklin นักเคมีและผลึกวิทยา

Rosalind Franklin นักเคมีและผลึกวิทยา

วันนี้ (25 ก.ค. 56) google ได้เปลี่ยนหน้า doodle เพื่อเป็นเกียรติให้กับ Rosalind Franklin (โรซาลินด์ เอลซี แฟรงคลิน) นักเคมีและผนึกวิทยาชาวอังกฤษผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการค้นพบดีเอ็นเอ ตลอดจนโครงสร้างของอาร์เอ็นเอ และไวรัส