Akira Yoshizawa

Akira Yoshizawa

Akira Yoshizawa (อากิระ โยชิซาวะ) ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในศิลปะการพับกระดาษ Origami ราชาศิลปะการพับกระดาษ เกิด วันที่ 14 มีนาคม 2012 และเสียชีวิต เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2005 ด้วยโรคปอดบวม และภาวะแทรกซ้อน Yoshizawa ได้พัฒนาการพับกระดาษในรูปแบบใหม่ๆ …