Louis Daguerre

Louis Daguerre

หลุยส์ ดาแกร์เร (Louis Daguerre) ศิลปินและฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1787 ในประเทศฝรั่งเศส ผู้คิดค้นการประดิษฐ์ แบบดาแกโรไนท์ (Daguerreotype ) ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างภาพและบันทึกภาพลงบนแผ่นเงิน …