MiX Magazine เปิดโครงการ Merigin Hair Share Now ปันผมปันสุข

MiX Magazine เปิดโครงการ Merigin Hair Share Now ปันผมปันสุข

บริษัทมิตรมายาจำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนิตยสาร MiX  จัดตั้งโครงการ Merigin Hair Share Now ปันผมปันสุข โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวัน