กระทงกาบกล้วย กระทงดอกบัว กระทงกะลา

Home / สกูปอื่นๆ / กระทงกาบกล้วย กระทงดอกบัว กระทงกะลา

รูปภาพกระทง

วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคน วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มักตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา

 

กระทงกาบกล้วย

รวมรูปภาพกระทงสวยๆ กระทงกาบกล้วย ที่นิยมใช้กันไม่แพ้กระทงใบตอง

กระทงกาบกล้วย

กระทงกาบกล้วย
กระทงกาบกล้วย กระทงกาบกล้วย

กระทงกาบกล้วย กระทงกาบกล้วย
กระทงกาบกล้วย

 

กระทงดอกบัว

รวมรูปภาพกระทงสวยๆ กระทงดอกบัว ที่นิยมใช้กันสะอาดบริสุทธิ์ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

กระทงดอกบัว

กระทงดอกบัว

กระทงดอกบัว กระทงดอกบัว

กระทงดอกบัว

กระทงดอกบัว

กระทงดอกบัว

 

กระทงกะลา

รวมรูปภาพกระทงสวยๆ กระทงกะลา กระทงที่อนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อม

กระทงกะลา

กระทงกะลา

กระทงกะลา กระทงกะลา

กระทงกะลา
กระทงกะลา กระทงกะลา

กระทงกะลา

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วันลอยกระทง

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง รายละเอียด ประวัติวันลอยกระทง

วิธีทำกระทง กระทงใบตอง

ขั้นตอน วิธีทำกระทง กระทงใบตอง

วิธีทำกระทง กระทง EM

ขั้นตอน วิธีทำกระทง กระทง EM

วิธีทำกระทง กระทงขนมปัง

ขั้นตอน วิธีทำกระทง กระทงขนมปัง