วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคน วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มักตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง นี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำ ลำคลอง หรือ แหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป

 

ลอยกระทง 2557

ลอยกระทง 2557

ประวัติวันลอยกระทง

เดิมเชื่อกันว่า ประเพณีลอยกระทง เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรก โดยแต่เดิมเรียกว่า “พิธีจองเปรียง” ที่ลอยเทียนประทีป และนางนพมาศได้นำดอกโคทม ซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือนสิบสองมาใช้ใส่เทียนประทีป แต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 1

ต่อมาในช่วงกรุงรัตนโสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 3 พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางนิยมประดิษฐ์กระทงเพื่อประกวดแข่งขันกัน ซึ่งใช้แรงงานและแรงคนเป็นจำนานมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมองเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองจึงยกเลิกการประดิษฐ์กระทงใหญ่ไป และหันมาทำเรือลอยประทีปถวายองค์ละลำแทนกระทงใหญ่ ซึ่งเรียกว่า “เรือลอยประทีป”

อ่านประวัติลอยกระทง ทั้งหมด

ความเป็นมาและความเชือ ของเทศกาลลอยกระทง

 1. ลอยกระทง เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกบุญคุณของแม่น้ำ ที่ให้เราได้อาศัยดื่มกิน อีกทั้งขออภัยพระแม่คงคาที่ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ ไม่สะอาด
 2. ลอยกระทง เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที
 3. ลอยกระทง เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ โดยอาศัยความเชื่อในการลอยความทุก ความโศก โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีๆ ต่างให้ไปกับแม่น้ำ
 4. ลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคฺตฺ ที่ชาวไทยภาคเหนือเคารพ ซึ่งบำเพ็ญบริกรรมคาถาอยู่ในส่วนลึกของท้องทะเล หรือสะดือทะเล
 5. ลอยกระทง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ของไทยแต่โบราณ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชาวไทยและ ชาวต่างชาติ
 6. เพื่อเป็นการนัดพบปะสังสรรค์กันในหมู่ครอบครัว ให้ได้อยู่ร่วมกันในวันลอยกระทง
 7. เพื่อส่งเสริมฝีมืองานอาชีพ อีกทั้งส่งเสริมให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการแข่งขันทำกระทง การประกวดนางนพมาศ เป็นประจำทุกปี ที่ต้องมีในวันลอยกระทง

สถานที่จัดงานลอยกระทงในแต่ละจังหวัด

วันลอยกระทง วันลอยกระทง “เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพมหานคร”

เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ลอยประทีปอธิษฐาน บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงเทพถึงสะพานกรุงธน ร่วมชมการตกแต่งประดับไฟฟ้าอาคารและโบราณสถานสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 

วันลอยกระทง วันลอยกระทง “ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย”

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จัดขึ้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมืองมรดกโลกและเป็นต้นกำเนิดประเพณีลอยกระทง ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ เช่น โขน รำ ระบำต่างๆ ดนตรีไทย การละเล่นต่างๆ มีตักบาตร ฟังธรรมะ เรียกว่า “พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข”

 

ประเพณีลอยกระทง วันลอยกระทง “งานเทศกาลยี่เป็ง ลอยโคมกว๊านพะเยา พะเยา”

 ริมกว๊านพะเยา  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา ชมขบวนแห่กระทง, การประกวดนางนพมาศ การปล่อยโคมลอย, การแสดงศิลปวัฒนธรรม กาดฮิมกว๊าน ลานคนเดิน การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

ประเพณีลอยกระทง วันลอยกระทง “งานลอยกระทง ตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา”

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียงและสื่อผสม การประกวดกระทง โคมแขวน การประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน

 

 

ประเพณีลอยกระทง วันลอยกระทง “ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เชียงใหม่”

 เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ขบวนแห่โคมยี่เป็งการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขบวนแห่กระทงขบวนโคมยี่เป็ง

 

 

ประเพณีลอยกระทง วันลอยกระทง “งานประเพณีลอยกระทง หาดใหญ่ สงขลา”

สนามชุมชนบางหัก ริมคลองอู่ตะเภา  ถ.สาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทง กิจกรรมการแสดงบนเวที

 

 

ประเพณีลอยกระทง วันลอยกระทง “ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ตาก”

 ริมสายธาร ลานกระทงสาย  เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ขบวนแห่อัญเชิญพระประทีป และถ้วยพระราชทานฯ ขบวนแห่กระทงสายของชุมชนต่างๆ การประกวดกระทงนำ กระทงตาม และกระทงปิดท้าย และการออกร้านสินค้า OTOP และการแสดงดนตรีของนักเรียน

 

- : – สถานทีลอยกระทงจังหวัดอื่นๆ คลิก!!! – : -

 


-:- กลิตเตอร์ ลอยกระทง -:-


วิธีการทำกระทงสำหรับเทศกาลลอยกระทง

 

วิธีทำกระทง กระทงใบตอง
วิธีทำกระทง กระทง EM
   วิธีทำกระทง กระทงขนมปัง

รวมแบบกระทงต่างๆ กระทงกาบกล้วย กระทงดอกบัว กระทงกะลา

กระทงใบตอง                     กระชีวจิต                          กระทงขนมปัง                      กระทงดอกบัว

 วิธีทำกระทงใบตอง เพิ่มเติม


วันจัดงานประเพณีลอยกระทงในแต่ละท้องถิ่น

สถานที่เที่ยววันลอยกระทง 2557 กรุงเทพมหานคร new
ชื่องาน สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระพุทธยอดฟ้า – สะพานกรุงธน ไฮไลท์ : ชมขบวนเรือไฟที่สวยงาม การประดับไฟบริเวณสะพานพระปิ่นเกล้า พระพุทธยอดฟ้า พระราม 8 การประดับตกแต่งไฟริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การแสดงทางศิลปะวัฒนธรรม..

สถานที่เที่ยววันลอยกระทง 2557 เชียงใหม่ new
ชื่องานประเพณียี่เป๊ง จังหวัดเชียวใหม่2557 เขตเทศบาลนครเชียงใหม่, ถ.ช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ อ.เมือง, เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ไฮไลท์ : ลอยโคมยี่เป็ง ขบวนแห่โคมยี่เป็ง ขบวนแห่กระทง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา…

สถานที่เที่ยววันลอยกระทง 2557 สุโขทัย new
ชื่องาน งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ไฮไลท์ : ชมการแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และการแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)…

สถานที่เที่ยววันลอยกระทง 2557 นครราชสีมา new
ชื่องาน งานประเพณีลอยกระทง ปี 2557 จังหวัดนครราชสีมา สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 (บุ่งตาหลั่ว) และบริเวณรอบคูเมืองลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ไฮไลท์ : ขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานฯ-การ แสดงดนตรีของศิลปิน-การประกวดกระทงสวยงาม –การประกวดนางนพมาศ -การประกวดกระทง,ประกวดหนูน้อยนพมาศ, -การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สถานที่เที่ยววันลอยกระทง 2556 พระนครศรีอยุธยาnew
ชื่องาน อยุธยา ประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า ประจำปี 2557 สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ลอยกระทงตามประทีป ประจำปี 2557 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ อ. บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมาย…

สถานที่เที่ยววันลอยกระทง 2557 อุดรธานีnew
ชื่องาน งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 จังหวัดอุดรธานี สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ไฮไลท์ : ประกวดกระทงประเภทสวยงามของหน่วยงานบริษัท ห้างร้าน สถาบันการศึกษา ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท และประเภทรณรงค์ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์...

เพลงวันลอยกระทง

เนื้อเพลง รำวงลอยกระทง

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง

รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

*****************************************

Loikrathong’s lyrics

November full moon shines,
Loi Krathong, Loi Krathong,
and the water’s high
in the river and local klong,

Loi Loi Krathong,
Loi Loi Krathong,
Loi Krathong is here and everybody’s full of cheer,

We’re together at the klong,
We’re together at the klong,

Each one with this krathong,
As we push away we pray,
We can see a better day.

Tags: , , , ,

แสดงความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เนื่องด้วยตอนนี้เกิดปัญหาจากสมาชิกบางท่านที่แสดงความคิดเห็นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งมีการแสดงความเห็นที่หยาบคาย และบางความเห็นมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ซึ่งทางเว็บไซต์ MThai ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น MThai จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเปิดแสดงความคิดเห็น โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่


  Notice: Uninitialized string offset: 6669 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  ประวัติวันลอยกระทง

  โดย : มารียา ( #6669 ) , เขียนเมื่อ 16 Sep 2009 เวลา 10:05 am IP :118.175.159.xxx

  Notice: Uninitialized string offset: 6747 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  อืม..ก็ดีน่านะนะ

  โดย : น่าเบื่อ ( #6747 ) , เขียนเมื่อ 30 Oct 2009 เวลา 7:49 pm IP :124.122.136.xxx

  Notice: Uninitialized string offset: 6774 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  ดีจ้า

  โดย : สายลม ( #6774 ) , เขียนเมื่อ 06 Nov 2009 เวลา 7:54 pm IP :180.183.0.xxx

  Notice: Uninitialized string offset: 6794 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  คิดว่าเรื่องที่นำเสนอก็มีเนื้อหาสาระดีเหมาะแก่การค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการค้นคว้าต่อไป

  โดย : เด็กดื้อ ( #6794 ) , เขียนเมื่อ 24 Nov 2009 เวลา 2:05 pm IP :118.175.224.xxx

  Notice: Uninitialized string offset: 8035 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  ข้อมูลดี

  โดย : love ( #8035 ) , เขียนเมื่อ 30 Oct 2010 เวลา 10:54 am IP :203.156.35.xxx

  Notice: Uninitialized string offset: 8048 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  ชอบวันลอยกระทงมากเลย

  โดย : ป๊อปปี้ ( #8048 ) , เขียนเมื่อ 13 Nov 2010 เวลา 10:44 am IP :125.26.69.xxx

  Notice: Uninitialized string offset: 8049 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  วันลอยกระทงนุกมากเลย

  โดย : ลูกหมี ( #8049 ) , เขียนเมื่อ 13 Nov 2010 เวลา 10:45 am IP :125.26.69.xxx

  Notice: Uninitialized string offset: 8054 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  ♥โว๊€555+

  โดย : €—•บีม ( #8054 ) , เขียนเมื่อ 15 Nov 2010 เวลา 1:25 pm IP :203.172.223.xxx

  Notice: Uninitialized string offset: 8056 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  โธ๊ฏ๊๋ฏ

  โดย : แรสฟสง ( #8056 ) , เขียนเมื่อ 16 Nov 2010 เวลา 1:07 pm IP :223.206.170.xxx

  Notice: Uninitialized string offset: 8055 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  โธ๊ฏ๊๋ฏ

  โดย : แรสฟสง ( #8055 ) , เขียนเมื่อ 16 Nov 2010 เวลา 1:09 pm IP :223.206.170.xxx

  Notice: Uninitialized string offset: 8100 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  า่สา่สาวสาสดา้่

  โดย : บิว ( #8100 ) , เขียนเมื่อ 03 Dec 2010 เวลา 11:06 am IP :118.173.154.xxx

  Notice: Uninitialized string offset: 8543 in /home/www/mthai/html/scoop/wp-content/plugins/mthai-comment.php on line 81
  Re:วันลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

  รักรักรักรักรักรัก

  โดย : เตย ( #8543 ) , เขียนเมื่อ 28 Feb 2011 เวลา 1:50 pm IP :223.207.159.xxx
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE