8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล

Home / วันสำคัญ / 8 พฤษภาคม วันกาชาดสากล

วันกาชาดสากล 8 พฤษภาคม ของทุกปี

กาชาด
ญัง อังรี ดูนังต์

วันกาชาดสากล ได้เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของนาย ญัง อังรี ดูนังต์ (Jean Henri Dunant) ซึ่งเป็นนายธนาคารชาวสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งได้พบกับเหตุการณ์การทำสงครามกันของทหารฝรั่งเศสและอิตาลี กับกองกำลังของออสเตรีย ณ หมู่บ้านซอลเฟริโน ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2402  ซึ่งในเหตุการณ์นั้นมีทหารบาดเจ็บ ล้มตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขาดการช่วยเหลือจากหน่วยพยาบาล  ญัง อังรี ดูนังต์ จึงได้รวมบรรดาหมอและแพทย์ต่างๆ เข้าช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก้ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่คำนึงว่าเป็นมิตรหรือศัตรู

และเมื่อเดินทางกลับมายังกรุงเจนีวา ญัง อังรี ดูนังต์ ได้เขียนหนังชื่อ “ความทรงจำที่ซอลเฟริโน” โดยในหนังสือนั้นมีบทความสำคัญๆ ท่อนหนึ่งว่า “จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครสำหรับการช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บและ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ” อีกทั้งยังเสนอแนวทางเพิ่มเติมว่า ควรจะมีเครื่องมือในการดูแลรักษาและ ช่วยเหลือให้กับเหล่าทหารหรือ ผู้ประสบเหตุต่างๆ ซึ่งอาสมัครเหล่านี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อดูแลและ บรรเทาทุกข์แก่คนทุกคน..

ICRC
ICRC

หลังจากนั้น ก็ได้มีการจัดตั้งองค์สภากาชาดสากลขึ้น ณ ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2406 โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ถึง 16 ประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง คณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อบรรเทาทุกข์ทหารบาดเจ็บ ขึ้น ซึ่งปัจจุบัน คือ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (The Internation Committee of the Red Cross หรือ ICRC)

ปัจจุบันมีประเทศกว่า 74 ประเทศ ที่เข่าร่วมองค์กรสภากาชาด และในแต่ละประเทศจะมีองค์กรอิสระ ที่สามารถจัดวางแผนงานของตนให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้ ทั้งนี้จึงได้มีการกำหนดให้ทุกวันที่ 8 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ญัง อังรี ดูนังต์ เป็นวันกาชาดสากล นั่นเอง