24 กันยายน วันมหิดล ร่วมรำลึกวันมหิดล

Home / วันสำคัญ / 24 กันยายน วันมหิดล ร่วมรำลึกวันมหิดล

วันมหิดล 24 กันยายน ร่วมรำลึกวันมหิดล

ในวันที่ 24 กันยายน เป็นวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต (เสียชีวิต) ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) ผู้ที่ได้รับถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และ ประชาชนว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ในวันนี้เราจะมารำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุน เนื่องในวันมหิดล กันครับ

วันมหิดล
วันมหิดล

ประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2434 และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2472 รวมพระชนมายุได้ 37 พรรษา 8 เดือน 23 วัน
พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมัน จากนั้นทรงเสด็จกลับเข้ามารับราชการในกองทัพเรือ แต่ด้วยสุขภาพของพระองค์ไม่ดีนัก ทรงมีอาการประชวนเรื้อรัง จนทำให้ไม่สามารถรับราชการหนักเช่นทหารเรือได้ แต่ด้วยพระองค์ทรงสนพระทัยในกิจการด้านการแพทย์ จึงทรงพระอุตสาหะ เสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุขและ วิชาการแพทย์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และทรงได้ประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

วันมหิดล
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ภายหลังทรงสำเร็จการศึกษา พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการแพทย์และ การสาธารณสุขไว้มากมาย อาทิ

1. ทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์
2. ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราช
3. ทรงประทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ และจัดสร้างตึกคนไข้ และที่พักสำหรับพยาบาลให้ได้อยู่อาศัย
4. ทรงบริจาคทรัพย์เป็นทุนสำหรับส่งนักศึกษาแพทย์ และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ
5. ทรงอุทิศเวลาส่วนใหญ่ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยพระองค์เอง

ธงวันมหิดล

วัตถุประสงค์เนื่องในวันรำลึก วันมหิดล
1. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก ให้ปรากฏแก่ มวลสมาชิกทั่วโลก
2. เพื่อเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ร่วมกับประเทศที่มีผู้ได้รับการยกย่อมเชิดชูเกียรติ

หลังจากทราบกันดีแล้วถึง พระมาหากรุณาธิคุณทางด้านการแพทย์ ที่พระองค์ทรงสละพระวรกายศึกษาวิชาทางการแพทย์ อีกทั้งยังส่งเสริมนักศึกษาแพทย์ได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการแพทย์ในประเทศไทยให้ดีขึ้น scoop.mthai จึงขอร่วมรำลึกในวันมหิดล ครั้งนี้ด้วยครับ