13 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติของไทย

13 ตุลาคม วันตำรวจแห่งชาติของไทย

เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี จะเป็นวันตำรวจของไทย เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เป็นวันประกาศรวม “กรมพลตระเวน” กับ “กรมตำรวจภูธร” เป็นกรมเดียวกัน และใช้ชื่อเรียกว่า “กรมตำรวจ”…

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช ตรงกับ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย วันสรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งทุกปี จะมีการวางพวงมาลาดอกไม้ขึ้นที่พระบรมรูปทรงม้า และตามต่างจังหวัดท้องที่ต่างๆ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕”

24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ

24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ

สหประชาชาติ (United Nations Organization) คือหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำสันสิภาพมาสู่โลก อีกทั้งยังช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้กับประเทศสมาชิก และในวันที่ 24 ตุลาคมนี้…

9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก ประวัติวันไปรษณีย์โลก

9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก ประวัติวันไปรษณีย์โลก

ในวันที่ 9 ตุลาคมของทุกปี จะมีกิจกรรมงานเฉลิมฉลองใน วันไปรษณีย์โลก (World Post Day) ซึ่งถือว่าเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง องค์การไปรษณีย์สากล (UPU) โดยเริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี 1874 ที่เมืองสวิตส์, เบิร์น…

บั้งไฟพญานาค ประวัติ และตำนานบั้งไฟพญานาค

บั้งไฟพญานาค ประวัติ และตำนานบั้งไฟพญานาค

เร็วๆ ที่ใกล้จะถึงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลประเพณียิงบั้งไฟพญานาค ซึ่งเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองคาย โดยปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาค จะตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี …