กำหนดการ ปฏิทินการสอบ ก.พ.  ประจำปี 2559

กำหนดการ ปฏิทินการสอบ ก.พ. ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเปิดสอบภาควัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 โดยได้ประกาศรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

สอบ ก.พ. ครั้งต่อไป อาจเพิ่ม ภาษาอังกฤษ จริงหรือไม่!!

สอบ ก.พ. ครั้งต่อไป อาจเพิ่ม ภาษาอังกฤษ จริงหรือไม่!!

การเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน คือ ด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งในอนาคตอันใกล้