สมัครสอบ กพ. ประจำปี 2557

สมัครสอบ กพ. ประจำปี 2557

สำนักงสำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ 4-25 มีนาคม 57 นี้ เพื่อความมั่นใจในการสอบครั้งนี้ จึงได้มีการรวมข้อมูล ข่าวสารต่างๆ..

ก.พ. งานราชการ

ก.พ. งานราชการ

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. คือ คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2471 โดยมีชื่อเรียกในขณะนั้นว่า “ก.ร.พ.” …

สอบเข้าราชการ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สอบเข้าราชการ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ในการสอบเข้ารับราชการทุกสังกัดนั้น ทั้ง ก.พ. ครูสังกัด ก.ค., สพฐ หรือแม้แต่ อบต., เทศบาลก็ต้องมีการแข่งขันกันในอัตราที่สูงมาก แต่ด้วยปัจจัย…