14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง…

วันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน

วันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน

ในทุกวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี หลายสถานที่ทั้งหน่วยงานรัฐและ เอกชน จะมีการจัดกิจกรรมกันเนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ และแน่นอนว่าสกู๊ปเอ็มไทย…

วันลอยกระทง 2560 ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

วันลอยกระทง 2560 ประวัติวันลอยกระทง รวมกระทงสวยๆ

วันลอยกระทง ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวไทยทุกคน วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มักตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทงนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา

ประเพณีลอยกระทง ในวันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง ในวันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร และสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง …

วันเบาหวานโลก

วันเบาหวานโลก

รู้กันหรือยัง! 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันเบาหวานโลก และที่สำคัญโรคเบาหวานยังถูกจัดให้เป็นสาเหตุของการตายเป็นอันดับ 3 ของโรคไม่ติดเชื้อที่เป็นอันตรายถึงชีวิต..