คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก
คำขวัญประจำปี 2555
“จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ (Tobacco Industry Interference)”

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ องค์กรอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่? ได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยใช้ชื่อว่า World Spidemic หรือการสูบบุหรี่เป็นโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก
.
และประกาศเตือน เยาวชนที่เริ่มสูบบุหรี่ เมื่ออายุยังน้อย และสูบเป็นประจำ จะเสียชีวิตก่อนอายุขัยปกติ (ประมาณ ๗๐-๘๐ ปี) ถึง ๒๒ ปี
.ดังนั้นรัฐบาลไทย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียชีวิตของประชากร ที่เกิดจากการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลาหลายปี ให้รับทราบถึงอันตราย โทษของการสูบบุหรี่ ซึ่งก็เป็นที่รู้ๆ กัน แต่จะให้เลิกสูบเลย เป็นเรื่องที่ยากมาก สำหรับผู้ที่ติดบุหรี่แล้ว
.จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และกำหนดมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลนำมาใช้ โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้สูบบุหรี่ พยายามเลิกสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเลิกได้สำเร็จหรือไม่ก็ตาม ดังเช่น เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศบังคับใช้ มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีการพิมพ์ คำเตือน โทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป ตัวอย่างดังภาพ ข้างล่าง
.
.

สูบแล้วแก่เร็ว
ควันบุหรี่จะทำร้ายลูก
สูบแล้วจะมีกลิ่นปาก
สูบแล้วถุงลมพองตาย
ควันบุหรี่ฆ่าคนตายได้
ควันบุหรี่ ทำให้เกิด มะเร็งปอด

? คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี

ปี พ.ศ. คำขวัญภาษาไทย คำขวัญภาษาอังกฤษ
2531 “บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ” Between tobacco and health,choose health
2532 “ตายผ่อนส่งด้วยบุหรี่ สิ้นศักดิ์ศรีสตรีไทย” The female smoker : at added risk
2533 “เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่” Growing up without tobacco
2534 “ปีแห่งการรณรงค์ สาธารณสถานและยวดยานปลอดควันบุหรี่” Public places and transport : better be tobacco free
2535 ” ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย” Tobacco free work places : safer&healther
2536 “บุคลากรสาธารณสุขสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่” Health services,including health personne,against tobacco
2537 “ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่” The media against tobacco
2538 “บุหรี่มีพิษภัย ทำลายไกลกว่าที่คิด” Tobacco costs more than you think
2539 “ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ ถวายองค์ภูมี ปีทรงครองราชย์” Sport and the arts without tobacco : planit tobacco free
2540 “โลกนี้สดใส ทุกฝ่ายร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่” United for a tobacco-free world
2541 “เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากบุหรี่” Growing up without tobacco
2542 “อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา เลิกบุหรี่” Leaving the pack behind
2543 “บันเทิงได้แม้ไร้ควันบุหรี่” (Siogan : Tobacco Kills – Don’t be Duped
Theme : Entertainment and Tobacco Promotion – Countering theDeception)
2544 ” เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่” SECOND – HAND SMOKE . LET’S CLEAR THE AIR
2545 “กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ” Tobacco- Free Sports: Play it clean
2546 “ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ “ Tobacco free films tobacco free fashion.
2547 “บุหรี่;ยิ่งสูบ:ยิ่งจน”
” ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง”
Tobacco and Poverty (Avicious Circle)
2548 “ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่” Health Professionals and Tobacco Control
2549 “บุหรี่ทุกชนิด นำสู่ความตาย” Tabacco : Deadly in any form or disguise
2550 ?ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส? Smoke-Free Environments
2551 “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยบุหรี่” Tobacco-Free Youth
2552 “บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย” Tobacco Health Warnings
2553 “หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่” Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to women
2554 “พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่” The WHO Framework Convention on Tobacco Control
2555 “จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ” Tobacco Industry Interference

 

ที่มาจาก lib.ru.ac.th

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก
ทุกๆปีวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก(ใจจริง อยากให้เป็นวันเลิกบุหรี่โลกไปเลย) ที่ทางองค์การอนามัยโลก เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 1988 เพื่อให้คนทั่วโลกเห็นถึงอันตรายของ บุหรี่ …

 

 

Tags: , , ,

แสดงความคิดเห็น

แจ้งสมาชิกสมาชิกเว็บไซต์

เนื่องด้วยตอนนี้เกิดปัญหาจากสมาชิกบางท่านที่แสดงความคิดเห็นอันไม่พึงประสงค์ ทั้งมีการแสดงความเห็นที่หยาบคาย และบางความเห็นมีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ซึ่งทางเว็บไซต์ MThai ไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น MThai จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบการเปิดแสดงความคิดเห็น โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการยืนยันตนของผู้โพส หากเป็นสมาชิกแล้ว login ที่นี่ หากยังไม่เป็นสมาชิกสมัครได้ ที่นี่

  Re:คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

  ไม่สน

  โดย : P ( #7638 ) , เขียนเมื่อ 31 May 2010 เวลา 10:26 am IP :125.25.99.xxx
  Re:คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

  #ดังนั้นรัฐบาลไทย ได้ตระหนักถึงความสูญเสียชีวิตของประชากร ที่เกิดจากการสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลาหลายปี #
  จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และกำหนดมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลนำมาใช้ โดยการ “อนุมัติงบหนึ่งหมื่นล้านบาทสร้างโรงงานยาสูบแห่งใหม่” บ้าป่าว ไม่จริงใจเลย

  โดย : Q ( #7639 ) , เขียนเมื่อ 31 May 2010 เวลา 4:08 pm IP :192.168.1.xxx
  Re:คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

  หยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบ เพื่อนถาม
  เพื่อนกู : มึงเลิกบุหรี่เถอะ
  กู : ไมวะ
  เพื่อนกู : ควาย มึงก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพ
  กู : ใครสอนมึง บุหรี่ดีจะตาย
  เพื่อนกู : ดียังไววะมึง?
  กู : สูบบุหรี่แล้วผมจะไม่หงอกนะโว้ย
  เพื่อนกู : จริงเหรอวะ (ทำหน้าตื่นตูม)
  กู : ก็จริงอ่ะดิ เพราะสูบแล้วมันตายก่อนไง อยู่ไม่ทันแก่จนผมหงอกหรอกมึง 555+
  เพื่อนกู : เวง!

  โดย : bo ( #7640 ) , เขียนเมื่อ 31 May 2010 เวลา 4:11 pm IP :118.172.25.xxx
  Re:คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

  มีวันปิดโรงงานยาสูบมะวะ กุจะได้เลิกซื้อหอก กล้าไม่ผลิตมะ

  โดย : dd ( #7642 ) , เขียนเมื่อ 31 May 2010 เวลา 9:14 pm IP :58.9.132.xxx
  Re:คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

  ไม่ไดู้สูบวันงดพอดี ไม่รู้ด้วยพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินซื้อ และผมคิดว่าคำขวัญหรือภาพต่างๆที่เคยเห็นมาไม่ได้ส่งผลต่อการอยากเลิกสักเท่าไหร่ มันอยู่ที่สภาพแวดล้อม จิตใจ กำลังใจมากที่สุดคับ

  โดย : พึ่งสูบได้1ปีกว่าๆ ( #7643 ) , เขียนเมื่อ 01 Jun 2010 เวลา 12:58 am IP :125.26.209.xxx
  Re:คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

  เลิกได้เกือบปีแล้วคับ ดีจัยมั่กๆ ..

  โดย : !nZ@n3 ( #7644 ) , เขียนเมื่อ 01 Jun 2010 เวลา 1:16 am IP :118.173.67.xxx
  Re:คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

  อยากสูบก็สูบไปเถอะปอดของพวกคุณสิทธิของพวกคุณ แต่กรุณาอย่ามาเอาควันยัดใส่ปอดคนอื่น(บ้างคนที่ไม่มีมารยาท) เช่นป้ายรถเมล์รู้ก็รู้อยูว่าที่สาธารณะ เขาไม่ให้สูบ(กูเพิ่งโดนมากูไม่ชอบ)

  โดย : …… ( #7645 ) , เขียนเมื่อ 01 Jun 2010 เวลา 1:19 am IP :222.123.64.xxx
  Re:คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

  ทำไมไม่แลกผลิตละคับ

  ถ้าท่านเลิกผลิตได้ผมก็เลิกสูบได้ เมื่อนั้นแระ

  โดย : คนสูบ ( #7646 ) , เขียนเมื่อ 01 Jun 2010 เวลา 3:43 am IP :124.121.193.xxx
  Re:คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

  ก็รัฐได้ภาษีจากสิ่งยั่วยุ อยู่เยอะนี่นา ถ้ากัญชาถูกกฎหมายคงเเพงลิ่ว

  โดย : 12345 ( #7647 ) , เขียนเมื่อ 01 Jun 2010 เวลา 9:54 am IP :124.120.246.xxx
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE