ประวัติ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

Home / สกูปอื่นๆ / ประวัติ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

หลังการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติ ได้มีมติเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ในวันนี้ ( 20 สิงหาคม 57 ) ที่ประชุมได้มีมติเลือก พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง ให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ทั้งนี้แล้วเราก็เลยนำประวัติพลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง มาฝากกันครับ

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ประวัติ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2497 มีภรรยาชื่อ นางพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง และมีบุตรร่วกัน 1 คน คือ นางสาว ชมกลม พุ่มพันธุ์ม่วง (น้องเอ๋ย)

ด้านการศึกษาของ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

– หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
– ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยปูนา จากอินเดีย
– โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่น 31)
– โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.รุ่นที่15)
– มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนิตยานุกูล จ.พระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งและ หน้าที่การงานของ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

20 สิงหาคม 2557 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1 ตุลาคม 2555 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและ กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง
18 พฤศจิกายน 2554 ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ
1 ตุลาคม 2551 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
31 พฤษภาคม 2551 ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
7 กุมภาพันธ์ 2551 จเรตำรวจ (สบ 8)
30 พฤศจิกายน 2549 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน)
1 ตุลาคม 2549 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)
1 ตุลาคม 2547 รองจเรตำรวจ
1 ตุลาคม 2546 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
11 พฤศจิกายน 2545 ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ
1 ตุลาคม 2544 ผู้บังคับการ กองแผนงาน 2
14 ตุลาคม 2542 ผู้บังคับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1 พฤษภาคม 2542 รองผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง 1
16 ธันวาคม 2540 รองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
4 พฤศจิกายน 2540 กรรมการองค์การสวนสัตว์
25 ตุลาคม 2539 รองผู้บังคับการชุดตรวจงานอำนวยการ ส่วนตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ
1 มีนาคม 2538 ผู้กำกับการกองวิชาการ
16 ธันวาคม 2532 รองผู้กำกับการ (ทำหน้าที่นายตำรวจปฏิบัติราชการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน) สำนักงานกำลังพล

ตำแหน่งอื่นๆ :
– เลขาธิการสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย
– นายกสมาคมศิษย์เก่า โรงรียนท่าเรือนิตยานุกูล จ.พระนครศรีอยุธยา
1 ตุลาคม 2555 กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง
15 ธันวาคม 2552 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
3 กุมภาพันธ์ 2552 กรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
20 มกราคม 2552 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
20 มกราคม 2552 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
29 เมษายน 2551 กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
22 เมษายน 2551 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
14 มิถุนายน 2548 กรรมการองค์การคลังสินค้า