29 กรกฏาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

29 กรกฏาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

ในวันที่ 29 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือ วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีไว้ให้เราไว้รำลึกถึงคุณค่าของภาษาไทยที่เป็นเราเอง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี

วันประชากรโลก 11 กรกฎาคม

วันประชากรโลก 11 กรกฎาคม

วันที่ 11 กรกฎาคม เป็นวันประชากรโลก (World Population Day) ซึ่งได้ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 โดยกำหนดเพื่อให้เกิดความ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคมของทุกปี ถือเป็นอีกวันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันสำคัญต่อชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินั้นเอง

29 กรกฎาคม วันอนุรักษณ์เสือโคร่งโลก

29 กรกฎาคม วันอนุรักษณ์เสือโคร่งโลก

ในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ แล้วยังมีอีกวันสำคัญที่มีความสำคัญระดับโลกเลยทีเดียว นั่นก็คือ วันอนุรักษ์เสือแห่งชาติ หรือ International Tiger Day นั่นเอง..

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่ 10

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่ 10

หลายๆ คนอาจจะไม่ทราบว่า วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี นี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ

วันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกสมเด็จย่า 18 กรกฎาคม

วันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกสมเด็จย่า 18 กรกฎาคม

สมเด็จย่า หรือ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ยกย่องทางด้านการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักทดแทนบุญคุณต่อแผ่นดิน ซึ่งสมเด็จย่าทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

Rembrandt van Rijn (แรมบรังด์) จิตรกรโด่งดัง ระดับโลก!!

Rembrandt van Rijn (แรมบรังด์) จิตรกรโด่งดัง ระดับโลก!!

วันนี้วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นวันครบรอบวันเกิดของ แรมบรังด์ ฮาร์เมนซูน ฟาน แรยน์ (Rembrandt Harmenszoon van Rijn) ผู้ซึ่งเป็นจิตรกรและช่างพิมพ์ในประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปและเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดรายหนึ่งของโลก วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกัน

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

วันนี้มีความยินดีที่จะมีเรื่องราววันสำคัญอีกวันหนึ่ง เนื่องในวันที่ 13 กรกฎาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จึงมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้สาระ ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์กันครับ

4 กรกฏาคม วันชาติสหรัฐอเมริกา

4 กรกฏาคม วันชาติสหรัฐอเมริกา

วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 นี้จะเป็นวันครบรอบ 237 ปี นับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2319 ซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่า Independence Day

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา (Asalha Puja) ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ”นับ เป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเป็บนปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน คือ “ธัมมจักกัปวัตตนสูตร” ให้แก่ ปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ คือ…