29 กรกฏาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

29 กรกฏาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

ในวันที่ 29 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งคือ วันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งมีไว้ให้เราไว้รำลึกถึงคุณค่าของภาษาไทยที่เป็นเราเอง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี

วันประชากรโลก 11 กรกฎาคม

วันประชากรโลก 11 กรกฎาคม

วันที่ 11 กรกฎาคม เป็นวันประชากรโลก (World Population Day) ซึ่งได้ถูกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 โดยกำหนดเพื่อให้เกิดความ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติตรงกับวันที่ 1 กรกฏาคมของทุกปี ถือเป็นอีกวันสำคัญวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันสำคัญต่อชาวลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาตินั้นเอง

29 กรกฎาคม วันอนุรักษณ์เสือโคร่งโลก

29 กรกฎาคม วันอนุรักษณ์เสือโคร่งโลก

ในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ แล้วยังมีอีกวันสำคัญที่มีความสำคัญระดับโลกเลยทีเดียว นั่นก็คือ วันอนุรักษ์เสือแห่งชาติ หรือ International Tiger Day นั่นเอง..

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่ 10

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาล ที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกสมเด็จย่า 18 กรกฎาคม

วันศรีนครินทร์ ร่วมรำลึกสมเด็จย่า 18 กรกฎาคม

สมเด็จย่า หรือ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ยกย่องทางด้านการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักทดแทนบุญคุณต่อแผ่นดิน ซึ่งสมเด็จย่าทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

Rembrandt van Rijn (แรมบรังด์) จิตรกรโด่งดัง ระดับโลก!!

Rembrandt van Rijn (แรมบรังด์) จิตรกรโด่งดัง ระดับโลก!!

วันนี้วันที่ 15 กรกฎาคม เป็นวันครบรอบวันเกิดของ แรมบรังด์ ฮาร์เมนซูน ฟาน แรยน์ (Rembrandt Harmenszoon van Rijn) ผู้ซึ่งเป็นจิตรกรและช่างพิมพ์ในประวัติศาสตร์ศิลปะยุโรปและเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดรายหนึ่งของโลก วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเขาให้มากขึ้นกัน

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

วันนี้มีความยินดีที่จะมีเรื่องราววันสำคัญอีกวันหนึ่ง เนื่องในวันที่ 13 กรกฎาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จึงมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้สาระ ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์กันครับ

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา (Asalha Puja) ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ”นับ เป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกเป็บนปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน คือ “ธัมมจักกัปวัตตนสูตร” ให้แก่ ปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ คือ…